Strana zelených v Úvalech

 


 

Petice za omezení jízdy kamionů

Petice za omezení jízdy kamionů a za větší využívání železnice v dálkové nákladní dopravě

Od 23.9 do 25.9. podpořilo petici za omezení kamionů 70 občanů Úval a Škvorce.

Řekli o nás

Petr Urban vedoucí ekologické sekce Klubu  přátel historie a přírody Úval a okolí:

„Evu Tylovou znám od dětství, po delší přestávce vzniklé provdáním Evy do Prahy,   jsme se opět zkontaktovali při záchraně Klánovického lesa, kdy nám ochotně pomohla při hledání odborných a mediálních kontaktů. Díky jejímu doporučení o tomto případu byl natočen pořad Na větvi na ČT2, který Eva moderovala. Eva nám pomáhá při získávání   grantů od nadací na veřejně prospěšnou činnost a snaží se svými kontakty prosadit a urychlit vyhlášení Škvorecké obory - Králičina místním chráněným územím. Pokud bude Eva zvolena za senátorku, jsem přesvědčen, že     tím Úvaly mnohé získají.

 

 

 

 11.10. Eva Tylová moderuje besedu o golfu v Klánovickém lese.
 

Senát by měl sloužit jako pojistka,ale není tomu tak, říká Eva Tylová

 

„V Senátu bych chtěla prosazovat větší důraz na zájmy občanů. Senát slouží jako poslední pojistka, která může zabránit zakotvení zjevných nespravedlností do zákonů. V Senátu však často chybí vůle tyto nehoráznosti odstranit a to bych chtěla změnit.“

Eva Tylová předpokládá...
 

 9.9. Slavnost rozvinutí vlajky města Úvaly
s kronikářem Dr.V. Pokorným
 


Boj o záchranu Klánovického lesa pokračuje!
 

Město Úvaly má oproti jiným městům ležícím na hranici Prahy obrovskou výhodu jak v blízkosti Klánovického lesa a Škvorecké obory, tak v tom, že se zde podařilo zachovat relativně původní krajinné prostředí. V současnosti hrozí do tohoto ekosystému velký nevratný zásah prosazovanou stavbou golfového areálu v Klánovickém lese...

 

Kontakt:

                    eva.tylova@zeleni.cz www.zeleni.cz